Hírek

Elérhetőségek

EFOP-15.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek c. pályázat

szechenyi 2020

Alapadatok

Pályázó neve:

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-1.5.3-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Nyíradony

Megítélt összeg:

482 728 042 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.12.04

Forrás:

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:

84,999999 - ESZA

Projekt összköltség:

482 728 042 .- HUF

 

A konzorciumban részt vevő települések

  1. Nyíradony Város Önkormányzata
  2. Nyíracsád Község Önkormányzata
  3. Fülöp Község Önkormányzata
  4. Bagamér Nagyközség Önkormányzata
  5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
  6. Vámospércs Városi Önkormányzat
  7. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
  8. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
  9. Álmosd Község Önkormányzat

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A projekt átfogó célja a Nyíradonyi járásban a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése. Ennek hatására a megvalósítási területen, településeken élők megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrásokat fejleszteni. A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határmenti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése, a térség felzárkóztatásához szükséges szakember‐ellátottságának fejlesztése. 
A projekt specifikus céljai a Felhívás céljaival összhangban:
1. A humán közszolgáltatások szakember‐ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás‐csomagok kialakítása, megerősítése
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
5. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő‐piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő‐piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása
6. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása
7. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
8. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

A projekt stratégiai célja a Nyíradonyi járás településein: 
1. A humán szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, és valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése által segítenek kiküszöbölni a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat. 
2. A felmérés alapján a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. 
3. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
4. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. 
5. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
6. Kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A specifikus célokhoz betervezésre került tevékenységek, helyi igények alapján kerültek összeállításra, figyelembe véve a települési és térségi fejlesztési dokumentumokban foglaltakat. Azokkal összhangban van és hozzájárul az érintett dokumentumokban foglalt fejlesztési célokhoz is.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2018. március 22-én került sor.

 

Megvalósítás kezdete:

2018.04.01 

Megvalósítás vége:

2020.04.01 

 

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek

 

sz2020logo2

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat 
Telefon: +36 1 896-0000 
E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat 
Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/